Política de privacitat

AVÍS LEGAL WEB

DR. ANDREU PUIGDOLLERS PÉREZ compleix els requisits establerts a la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. Amb aquesta finalitat, ha creat el següent Avís Legal amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N .º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

 

INFORMACIÓ:

Denominació social: DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ

NIF: 37275804A

Nom de domini: www.andreupuigdollers.com

Dades de contacte:

Adreça: Buenos Aires 15-17, 1r 3a 08029 Barcelona

E-mail: ortodonciapuigdollers@infomed.es

Dades de contacte del DPO: Mediconsulting ETL Global, S.L. Passeig de la Bonanova, 47, 5a planta, CP 08017 Barcelona, ​​telèfon 93 567 88 78.

Dades de Col·legiació: 08001396

CONDICIONS GENERALS D’ÚS:

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i aquest Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i els interessos de tercers.

DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del lloc web; ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa el contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o d’eliminar-los, així com de limitar-ne i impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense prèvia notificació.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques , logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per Llei i pertanyen a DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ

En cap cas s’entendrà que l’accés i l’ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada al punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

 

DR. A. PUIGDOLLERS PÉREZ (El Responsable) protegeix les dades personals segons allò establert a la normativa actual sobre protecció de dades així com al nou Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.

D’acord amb la normativa vigent sobre tractament de dades, us informem:

DADES RECOLLIDES EN FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat Remetre a l’usuari informació que puguin ser del vostre interès en l’adreça proporcionada.

Legitimació per al tractament Consentiment de l’usuari

Criteris de conservació Les seves dades seran cancel·lades en el moment en què vostè ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per respondre de possibles reclamacions i/o en el moment en què sol·liciti la supressió, després d’oposar-se al tractament, seran destruïts.

Comunicació de dades No se cediran, llevat que la llei ens obligui o sigui necessari per a l’operativitat del servei

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

Enllaços:

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, la informació o els serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable:

Aquesta Web es regeix per la legislació espanyola.